Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Viron kurssi terveyspalvelualan asiakaspalvelutilanteisiin

Tämä viron kielikurssi on asiakas- ja/tai potilaspalvelun viron kielen erikoiskurssi. Kurssi on suunniteltu asiakaskontaktitilanteisiin henkilöille, jotka haluavat kohentaa viron kielen valmiuksiaan selviytyäkseen arkielämän työtilanteissa viron kielellä. Kohderyhmänä ovat sekä henkilökohtaisessa asiointipalvelussa että puhelinneuvontapalvelussa toimivat henkilöt.

Kurssi soveltuu keskitason taitajista edistyneille
Viron asiakaspalvelukurssi koostuu kolmesta (3) eri osiosta, joista voidaan valita joko kaikki kolme osiota tai tavoitteiden mukaiset osiot. Yksi osio käsittää 16 oppituntia, á 45 min. Kurssin sisältö tarkennetaan osallistujien toiveiden mukaan.
Viron kielikurssin lähtötaso on perustaso (A2). Ennen koulutuksen käynnistymistä suoritetaan tarvekartoitus koulutettavien tavoitteiden ja erityistoiveiden määrittämiseksi sekä tasotestaus oikealla tasolla tapahtuvan opetuksen varmistamiseksi.
Vastaava kurssi on saatavilla myös englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja venäjän kielellä.

Vaihtoehtona tarjoamme täysin koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja.

 

Viroa terveyspalvelualan asiakaspalvelutilanteisiin

Ohjelman esimerkki

 

Osio 1 – Puhelinkeskustelutilanteet
• Puhelun yhdistäminen (oikean henkilön tavoittaminen, esittely ja tervehdykset, keskustelun aloittaminen ja päättäminen jne.)
• Selkeän ja täsmällisen viestinnän avaimet (selkeä viestintä, faktat, luvut, viestien vastaanottaminen ja jättäminen, tarkennusten pyytäminen, toistaminen jne.)
• Dialogiharjoittelut ja tapausesimerkit (informaation selkeä viestiminen, kysymyksiin vastaaminen liittyen hallinnollisiin asioihin esim. ajanvarauksia, laskuja, sekä liittyen kiireelliseen sairaanhoitoon esim. ensiapu, hätäpuhelun soittaminen)
• Kulttuurierojen huomioiminen
• Erikoissanasto
• Terveyskysymyksiin ja sairaanhoitoon liittyvän erikoissanaston ja kommunikaation parantaminen
Osio 2 – Asiakaskontaktitilanteet
• Asiakkaiden odotukset ja tarpeet
• Asiakastilanteet
– Selkeän ja täsmällisen viestinnän avaimet
– Sosiaalisesti viroksi (esittäytyminen, tervehdykset, pahoittelut & anteeksi pyytäminen jne.)
– Dialogiharjoittelut ja tapaus-esimerkit, liittyen asiakkaan tai potilaan neuvomis- tai auttamistilanteihin (terveydenhuollon hallinnolliset asiat, Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän esitteleminen, terveyspalvelut, ensiapu, terveyshaastattelu, ohjeiden antaminen, ongelmatilanteet ja valitukset jne.)
• Kulttuurierojen huomioiminen
• Erikoissanasto
• Terveyskysymyksiin ja sairaanhoitoon liittyvän erikoissanaston ja kommunikaation parantaminen
Osio 3 – Viron kielen kirjoittaminen
Kurssilla käsitellään opiskelijoiden omaa työssä tarvittavaa kirjallista materiaalia kuten mm.:
• Sähköpostit
• Kirjeet
• Referaatit
• Laskut, valitukset
Tavoitteena on kehittää selkeää ja tehokasta kirjoittamista, jossa koulutuksen painopisteinä ovat:
• Kirjoittamisen rakenne
• Kirjoittamisen sanasto
• Kirjoittamisen tyyli