Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Englantia kansainväliseen yhteistyöhön

Kurssin tarkoituksena on antaa koulutettaville valmiudet tehokkaaseen ja varmaan viestintään englannin kielellä erilaisissa kansainvälisissä työtilanteissa valtionhallinnon, maidenvälisen, EU:n, YK:n, ESA:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Kurssi soveltuu ylemmän keskitason taitajista edistyneille
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu asiantuntijoille, jotka haluavat aktivoida ja kehittää työtilanteissa tarvittavaa kielitaitoa sekä saada varmuutta viestintään englannin kielellä esimerkiksi kansainvälisissä kokouksissa ja esitelmien, esitysten ja puheenvuorojen pitämisessä. Kurssi soveltuu myös henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluun kansainvälisen politiikan ja diplomatian sanaston hallinta ja tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen.
Kurssi koostuu neljästä (4) eri osiosta, joista voidaan valita joko kaikki neljä osiota tai tavoitteiden mukaiset osiot. Yksi osio käsittää 20 oppituntia, á 45 min.
Vastaava kurssi on saatavilla myös ranskan kielellä

Vaihtoehtona tarjoamme täysin koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja.

 

English for European and international political issues

Sample program

 

Unit 1 – Brush up your terminology
• Introduction to international relations
• Areas of international politics
• Diplomacy (types of communication and diplomatic negotiations, diplomatic habits and diplomatic protocol)
• International political systems
• The EU
• A review of the news
Unit 2 – Communication skills
• Giving presentations /Making speeches
• Working on negotiations, formal and informal meetings
• Aspects of international relation including intercultural understanding
• Hosting visits, protocol, socializing, small talk
• Intercultural communication
Unit 3 – Comprehension in English
• Analysis of selected texts ( resolutions, treaties, minutes of hearings, project of laws, research texts, EU Case studies)
• A review of the news
• Specialized language
• Main structures of grammar and syntax
Unit 4 – Written communication skills
• Written communication includes improving efficiency in writing amongst others emails, reports, official texts, formal letters….
• Specialized vocabulary
• Main structures of grammar and syntax

Le Français des relations européennes et internationales

Exemple de programme
– Ce cours est une bonne préparation au TCF –RI (Test de Connaissance du Français – relations internationales)
du ministère français de l´Education nationale –

 

Unité 1 – Réactivez votre terminologie
• Introduction aux relations internationales
• Thèmes de politique internationale
• Diplomatie (communication et negociations en diplomatie, étiquette et protocole)
• Francophonie et géopolitique
• La France et l´Union Européenne
• Revue de presse
Unité 2 – Améliorez votre communication orale
• Travail sur les présentations et interventions
• Négocier lors de réunions formelles et informelles
• Communiquer au téléphone avec fluidité
• Recevoir des visiteurs étrangers, protocole et discussions informelles
• Communication interculturelle
Unité 3 – Améliorez votre compréhension écrite
• Analyse de textes sélectionnés (lois, projets de loi, directives, études politiques ou économiques…)
• Revue de presse
• Vocabulaire spécifique aux relations internationales et aux domaines de compétence des étudiants
• Structures essentielles de grammaire et syntaxe
Unité 4 – Améliorez votre communication écrite
• Rédiger avec efficacité des messages électroniques, de la correspondance officielle, des présentations, des rapports….
• Vocabulaire de la correspondance diplomatique et administrative
• Structures essentielles de grammaire et syntaxe